Czym są testy psychologiczne

0
145

Testy psychologiczne są obecnie bardzo popularnym elementem kompetencyjnym, stosowanym na przykład w procesie rekrutacyjnym do pracy, do szkoły czy na prawo jazdy. Myślę że przynamniej raz w życiu zetknął się z nimi każdy z nas.

Instytucje czy firmy zlecające takie badania, nie koniecznie chcą stwierdzić u danej grupy osób lub osoby jakieś zaburzenia psychiki czy osobowości, bardziej mają one mieć charakter potwierdzenia lub wykluczenia,  pewnych cech, które kwalifikują je do wykonywania pewnych czynności albo uczęszczania np. do szkoły. Odnosząc się do ostatniego stwierdzenia, jeszcze parę lat temu co roku wykonywano testy psychologiczne sześciolatkom w Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych na terenie całego kraju. Badanie te miały stwierdzić czy dzieci w tym wieku, nadają się już do pierwszej klasy.

Jakie wyróżniamy testy psychologiczne

Mogą być dostępne w wielu formach. Na przykład w postaci listy pytań z odpowiedziami „tak” lub „nie”, w formie obrazków, mające wywołać pewne skojarzenia. Ich zadaniem jest wyróżnić  lub określić cechę lub pewien zespół cech psychologicznych u człowieka.

Obecnie możemy wyróżnić wiele podziałów testów psychologicznych, jednym z tych najpopularniejszych są te, które dzielą diagnostykę psychologiczną na testy kognitywne i niekognitywne.

Testy kognitywne określają maksymalne zdolności i umiejętności człowieka. Do nich zaliczają się testy kwalifikacyjne, takie jak określenie poziomu umiejętności językowych czy inteligencji. Ich zadaniem jest ocena zdolności danej osoby, zdefiniować stwierdzone osiągnięcia czy jej możliwości intelektualne.

Testy niekognitywne to nieco inna kategoria badań psychologicznych. One oceniają inne aspekty psychiki ludzkiej, takie jak osobowość, motywacja, system wartości oraz indywidualne życiowe postawy.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry test psychologiczny

Test psychologiczny to nie jest tylko zestaw kilku pytań, na podstawie których można ocenić umiejętności, kompetencje czy osobowość człowieka. Profesjonalne testy muszą charakteryzować się następującymi cechami: standaryzacja, obiektywizm, walidacja, wiarygodność oraz ustalone wartości  normy dla testu.

Wymagania stawiane testom psychologicznym mają na celu, rzeczywiste i miarodajne oznaczenie u badanych określonych parametrów lub wykrycie potencjalnych odchyleń. Standardowe testy wykonywane są w formie papierowej lub na komputerze.

Gdzie możemy spotkać się z testami psychologicznymi

Niektóre dziedziny naszego życia wymagają sprawdzenia pewnych kompetencji oraz umiejętności ludzkich. W niektórych zawodach wymagana jest pewna postawa ludzka oraz cechy osobowości, kwalifikujące wybranego kandydata na dane stanowisko lub do określonej pracy.

Niewątpliwie do profesji, wymagających specyficznych cech charakteru, należy praca w policji. Dlatego przyszli kandydaci na policjantów przechodzą kilka etapów kwalifikacyjnych, które ostatecznie zdecydują o ich zatrudnieniu w szeregach tej instytucji państwowej.

Drogi kandydacie na Policjanta jeżeli pierwszy etap testów masz już zaliczony, to wiesz doskonale, że kolejna tura to testy psychologiczne, które zadecydują o dalszej twojej karierze w Policji. A raczej o tym, czy uda ci się wstąpić w szeregi tak zaszczytnej organizacji.

Książka „Testy psychologiczne do policji z odpowiedziami” to zbiór 590 pytań zawierających od razu odpowiedzi. Dzięki nim możesz być niemal pewny sukcesu. Ta książka to kompendium wiedzy, obejmujące wszystkie zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie. W naszym sklepie odpowiedzi.com.pl otrzymasz zbiór testów i zadań psychologicznych zaktualizowanych na rok 2018. Całość zawiera testy, zadania oraz pytania na wywiad zorganizowany wraz z odpowiedziami, opracowany przez zespół psychologów i specjalistów.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here