Co możesz zrobić dla swojego dziecka z zespołem Downa?

Dzieci niepełnosprawne wymagają więcej uwagi i poświęcenia od rodziców niż ich rówieśnicy. Często również rodzice potrzebują wsparcia i pomocy, nie tylko tej finansowej, ale też psychologicznej.

 

W przypadku dzieci z zespołem Downa stosuje się rehabilitację ruchową, wspomagającą rozwój psychofizyczny dziecka, najczęściej metodą Vojty lub BDT Bobath. W codziennej opiece ty jako rodzic musisz mieć na uwadze równomierny rozwój wszystkich zmysłów, które musisz stymulować, biorąc pod uwagę fakt, że twoje dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe i wolniejsze tempo dojrzewania systemu nerwowego. Powinno się w tym celu wykorzystywać wszystkie codzienne sytuacje. Powinnaś pamiętać, że im wcześniej rozpoczniesz kompleksową rehabilitację dziecka, tym lepiej. Pomocy szukaj w Ośrodkach Wczesnej Interwencji, w Ośrodkach Rehabilitacyjnych, w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, gdzie znajdziesz psychologów, logopedów, neurologów, rehabilitantów, fizjoterapeutów i innych specjalistów. Możesz też pomóc sama swojemu dziecku również sama, wykorzystując codzienne sytuacje.

Jak stymulować zmysły u małego dziecka z zespołem Downa?

Przytulaj, głaskaj, masuj różnymi fakturami podczas kąpieli, ubierania i innych zabiegów pielęgnacyjnych. Wspomagasz w ten sposób zmysł dotyku. Zmysł słuchu stymulujesz śpiewając, nucąc, puszczając muzykę, odgłosy świata natury, czytać. Już zabawa w naśladowanie odgłosów jest świetnym stymulatorem. Pamiętaj, że twoje dziecko chce, abyś dużo do niego mówiła, wyjaśniała i opisywała. Nie używaj zdrobnień, mów spokojnym tonem. Równowagę wspomagasz kołysząc, huśtając, choćby w kocu czy na huśtawce, unosząc do góry, obracając się z dzieckiem czy turlając po podłodze. Również zmysł wzroku możesz rozwijać przez zabawy codzienne. Oglądanie lustracji, pokazywanie obrazków to jest stymulacja tego zmysłu. Z wiekiem powinno się dziecko zachęcać do zwiększania samodzielności, wzrostu aktywności.

Finansowanie terapii i życia codziennego.

Wiadomo, że rodzice dzieci z niepełnosprawnością, a zwłaszcza matki, mają utrudnioną możliwość pracy zawodowej, a to przekłada się na finansowanie codziennych potrzeb, nie mówiąc już o specjalistycznej terapii. Każdemu dziecku z zespołem Downa przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, który wydawany jest na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka . Orzeczenie takie wydaje komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jeżeli twoje dochody nie przekraczają określonego kryterium, jedna z wyżej wymienionych instytucji może przyznać ci zasiłek stały, tzw. świadczenie pielęgnacyjne. Co istotne, składową częścią zasiłku stałego jest składka emerytalno-rentowa dla niepracującej osoby opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym, co w przyszłości pozwoli ci uzyskać emeryturę. Możesz nawiązać współpracę z fundacją, która będzie zbierała środki na potrzeby twojego dziecka, możesz zbierać 1% podatku.

Pamiętaj, aby zbytnio nie obciążać dziecka terapią, ono powinno barć udział w terapii z przyjemnością, nie traktując je jak kary za coś, czego nie zrobiło. Szukaj pomocy i wskazówek u specjalistów i w literaturze, jednak najważniejsze, co możesz dla swojego dziecka zrobić, to dać mu bezwarunkową miłość i akceptację, którą ono będzie na każdym kroku czuło. Stwórz mu warunki do odpowiedniego rozwoju, zadbaj o nie, a odkryjecie wspólnie drogi, o których innym rodzicom się nie śniło, wykorzystajcie każdy gram potencjału, który drzemie w waszym dziecku.

Autor artykułu:
Artykuł został przygotowany przez Stowarzyszenie Świętego Celestyna z Mikoszowa w woj. dolnośląskim. Stowarzyszenie działa w obszarze medycyny, rehabilitacji, edukacji oraz pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jeden komentarz

  1. cierpliwość, miłość i umiejętność radzenia sobie w przypadkach gdy ktoś będzie się z niego śmiał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *