Czy praca w opiece jest przyszłościowa? Perspektywy na 2023

Europejczycy starzeją się. Trend ten nie omija żadnego kraju Starego Kontynentu, a szczególnie widoczny jest u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech stale wzrasta zapotrzebowanie na opiekunki i opiekunów osób starszych. Czy jednak zawód ten faktycznie jest przyszłościowy?

Co sprawia, że opiekunki seniorów będą potrzebne?

Z roku na rok europejskie społeczeństwo starzeje się. Odsetek młodych ludzi jest rekordowo niski, a osób starszych jest coraz więcej. Wiele z nich potrzebuje pomocy w czynnościach życia codziennego albo co najmniej towarzystwa – szacuje się, że do 2025 roku liczba osób wymagających opieki będzie wynosić 1,05 miliona. Niestety szybkie tempo życia i obowiązki zawodowe sprawiają, że nie zawsze młodsze pokolenia mogą i chcą zająć się starszymi członkami rodziny – rodzicami, dziadkami, wujostwem.

W takiej sytuacji konieczne jest wynajęcie opiekunki. Na takie rozwiązanie decyduje się coraz więcej rodzin z Europy Zachodniej. Na opieka.felizajob.pl propozycje pracy znajdują Polki i Polacy chcący pracować w Niemczech, warto jednak pamiętać, że nasi opiekunowie cenieni są również w Wielkiej Brytanii, Francji, Skandynawii.

Dlaczego na zachodzie ceni się polskie opiekunki seniorów?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w całej Europie normą były rodziny wielopokoleniowe i liczne. To one najczęściej przejmowały opiekę nad seniorami rodu, zazwyczaj mieszkając z nimi w jednym domu. Możliwością sprawowania opieki nad seniorami sprzyjała też mała mobilność – ludzie rzadziej wyjeżdżali za pracą, podróżowali. Nie bez znaczenia również był fakt, że jeszcze na początku XX wieku większość kobiet nie pracowała zawodowo, a opiekowała się domem, dziećmi i osobami starszymi w rodzinie.

Te ostatnie natomiast często żyły o wiele krócej niż obecnie – średnia długość życia w Europie w 1900 roku wynosiła 46,4 lata dla mężczyzn i 49,7 lat dla kobiet, dziś przeciętny Europejczyk żyje 77,5, a przeciętna Europejka 83,2 lata. Rozwój medycyny i opieki sprawił więc, że seniorów jest o wiele więcej. W przypadku wielu z nich medycyna chroni ich przed śmiercią, ale nie gwarantuje pełnej sprawności, co wymusza konieczność opieki i to nieraz przez wiele lat. Oprócz tego współcześnie znacznie zmieniły się realia życia. Duża mobilność, migracje (również te zagraniczne), powszechna praca zawodowa kobiet, zwiększone tempo życia, mniejsza dzietność, coraz mniejsza ilość wielopokoleniowych domów sprawia, że senior potrzebuje zewnętrznej opieki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *