Dlaczego warto edukować się w kierunku odnawialnych źródeł energii?

0 67

Czyste powietrze i środowisko naturalne wolne od zanieczyszczeń – jest to marzenie i cel do którego dążymy. W tym celu jest przygotowany plan o wprowadzenie jak największej ilości energii z odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii są przyszłością, dlatego jeśli zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów i kariery, warto zwrócić swoją uwagę na kierunek Odnawialne źródła energii.

Dla kogo jest kierunek Odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to dość nietypowy kierunek studiów, gdyż łączy w sobie kilka specjalizacji takich jak inżynier, biolog, chemik, a nawet mechanik. Jak można wywnioskować z tej listy, idealny kandydat na studia na tym kierunku ma być osobą z predyspozycją do nauk ścisłych, a także być zainteresowanym środowiskiem naturalnym.

Kandydatowi na studia Odnawialne źródła energii (zobacz specjalność Odnawialne źródła energii na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-zarzadzania/ochrona-srodowiska/studia-i-stopnia-ochrona-srodowiska/odnawialne-zrodla-energii) nie może też zabraknąć kreatywności i twórczego myślenia, gdyż Odnawialne źródła energii, to dziedzina, która ciągle się rozwija i możliwe, że właśnie Ty znajdziesz rozwiązanie problemów z ekologią.

Program studiów na kierunku Odnawialne źródła energii

Decydując się na studiowanie kierunku Odnawialne źródła energii na Wyższej szkole ekologii i zarządzania, warto przygotować się do siedmiu semestrów studiów inżynierskich (3,5 roku). Student może wybierać między studiami dziennymi i zaocznymi, na których zajęcia odbywają sie w weekendy.

W trakcie studiów oprócz takich podstawowych przedmiotów jak matematyka, biologia, zoologia, botanika, ekologia i grafika inżynierska, student poznaje także zaawansowaną wiedzę z zakresu geodezji i kartografii, podstaw odnawialnych źródeł energii, prawa energetycznego Polski i Unii Europejskiej, edukacji ekologicznej, gospodarki wodnej i ściekowej, energii wiatru i słońca, biopaliwa stałego i płynnego, energetyki wodnej, geotermalnej i planowania energetycznego, bioenergetyki organizmów i ekosystemów, ekologii biosfery, inżynierii środowiska, biologicznych metod oczyszczania ścieków, technologii przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleniach zintegrowanych, planowaniu w przedsiębiorstwach i biznesplanach, bezpieczeństwie stanowisk pracy i ergonomii, etc.

Perspektywy pracy i rozwoju kariery po studiach

Z pewnością można powiedzieć, że Ochrona środowiska i Odnawialne źródła energii są kierunkami przyszłości. Osoby, które decydują się na ich studiowanie, mają pewność, że po zakończeniu studiów czeka na nich praca. Co więcej będzie to ciekawa praca, której celem i główną misją jest dbanie o środowisko naturalne naszej planety.

Absolwent po zakończeniu trzy i pół letnich studiów posiada wiedzę, która pozwala na projektowanie, konstruowanie, modernizację i zarządzanie systemami przyjaznymi dla środowiska.

Podsumowując, jeśli szukasz zawodu przyszłościowego, zapoznaj się z ofertą kierunku Ochrona środowiska na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.