Jakie mogą być przyczyny utraty słuchu?

Kluczową rolę w naszym życiu, aby prawidłowo funkcjonować odgrywają zmysły. Trudno powiedzieć który z nich jest najbardziej istotny, ponieważ razem tworzą spójną całość. Jednak często zdarza się tak, że któryś z nich nie działa jak powinien i musimy się tę kwestią poważnie zająć, aby jej skutki nie narastały. Jednym z problemów jest ubytek słuchu. Utrata ta może pojawić się w dowolnym momencie naszego życia -wrodzona, spowodowana naturalnym procesem starzenia się naszego organizmy, otaczającym nas hałasem lub przebytym urazem, infekcją. Im prędzej zdiagnozujemy dany problem tym lepiej. Skutkom ubytku słuchu można przeciwdziałać, wybierając odpowiedni aparat.

Hałas w roli głównej

Obecnie jedną z najczęstszych przyczyn ubytku słuchu jest nasza nadmierna ekspozycja na hałas. Jego źródeł jest mnóstwo (głośna muzyka w słuchawkach, praca, szkoła, budowy, remonty, procesy zachodzące w fabrykach itp. itd.). Niektóre zawody są szczególnie podatne na ubytki słuchu. Jeśli zbyt długo jesteśmy narażeni na zbyt intensywne bodźce dźwiękowe, nasze komórki w uchu zewnętrznym zostają uszkodzone lub obumierają. Z biegiem czasu sprawnych komórek jest coraz mniej, przez co nasz słuch jest słabszy. W tej sytuacji kluczowe są odpowiednie badania i dobranie odpowiedniego aparatu słuchowego. Jednak bez dwóch zdań lepiej zapobiegać lub leczyć, dlatego przy zbyt dużej ekspozycji na dźwięki zalecane jest stosowanie ochrony słuchu.

Niedosłuch odbiorczy

Najczęstszym ubytkiem słuchu z jakim się spotykamy jest niedosłuch odbiorczy. Jego przyczyna leży w uszkodzeniu komórek odbierających bodźce akustyczne, które znajdują się w uchu wewnętrznym lub włókien nerwu słuchowego. Są to struktury bardzo wrażliwe, dlatego ich uszkodzenie osłabia sygnał docierający do mózgu lub całkowicie go ucina. Niedosłuch odbiorczy może być wywołany przez długotrwały, nadmierny hałas lub zachodzi w wyniku naturalnego procesu starzenia się organizmu. Według analiz, szacuje się, że ok. 50% trudności z zakresu utraty słuchu ma podłoże genetyczne. Jednak bez względu na przyczynę, kluczowe jest tutaj przeciwdziałanie powiększaniem się wady. Rehabilitacja słuchu i stosowanie aparatów słuchowych jest kluczowe.

Niedosłuch przewodzeniowy

Kolejnym rodzajem ubytku słuchu jest niedosłuch przewodzeniowy. Następuje on w przypadku uszkodzenia struktur ucha zewnętrznego lub środkowego. Jest to dolegliwość, którą możemy nabyć w ciągu życia i nie jest spowodowana natuarlnymi procesami starzenia się organizmu. Najczęściej jest konsekwencją przebytego urazu lub infekcji -zarówno tych, które bezpośrednio dotyczą uszu, jak i ogólnoustrojowe. Mogą być one tymczasowe lub stałe. W zależności od konkretnego problemu, w celu leczenia stosuje się metody farmakologiczne lub chirurgiczne, niekiedy niezbędne jest skorzystanie z aparatu słuchowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *