Odnawialne źródła energii – czysta ekologia

Odnawialne źródła energii w Polsce niewątpliwie stają się coraz bardziej popularne, a niekiedy nawet konieczne by móc dostarczać energią dla wybranego regionu. Powodem tego są przede wszystkim uregulowania prawne zalecane przez Unię Europejską czy też innych partnerów międzynarodowych Polski oraz zmiany klimatyczne jakie są obecne na świecie. W Polsce źródła odnawialne z roku na rok stanowią coraz większy procentowy udział w produkcji energii. Warto zatem wiedzieć jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii w Polsce i dlaczego są one tak istotne.

Czym są odnawialne źródła energii?

Zgodnie z definicją odnawialne źródła energii są to niewyczerpywalne i samoistne źródła energii, które nie podlegają procesowi naturalnemu odnawianiu się. Nie ma tutaj mowy o ingerencji człowieka by energia z tych źródeł powstała z jego udziałem i miała jednocześnie wpływ na środowisko naturalne. Do najbardziej popularnych źródeł pozyskiwania energii w sposób odnawialny zaliczają się energia wody, ruch wiatru oraz energia promieni słonecznych.

Odnawialne źródła energii mają to do siebie, iż posiadają szereg korzyści, które są istotne dla środowiska naturalnego jak i nowoczesnej energetyki. To właśnie poprzez ich pozytywny wpływ na środowisko oraz korzyści ekonomiczne coraz więcej państw decyduje się na uprawianie zielonej polityki i odejście od koncepcji korzystania z paliw kopalnych. Więcej o odnawialnych źródłach energii przeczytasz na stronie columbusenergy.pl.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii w Polsce

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, obecnie wyróżnia się kilka źródeł, z których można czerpać odnawialną energię. Zaliczają się do nich:

  • Energia wiatru – jest to jedna z najchętniej wykorzystywanych metoda produkcji odnawialnej energii. W tym wypadku wykorzystuje się siłę wiatru do napędzania specjalnie zaprojektowanych wiatraków wiejących na farmach wiatrowych. Te urządzenia wprawione w ruch wytwarzają energię, która następnie może być dostarczana do wielu gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw w wybranym regionie;

  • Energia słoneczna – drugim, choć jeszcze nie tak bardzo popularnym sposobem produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest energia słoneczna. W tym wypadku wykorzystywana jest instalacja fotowoltaiczna, która umożliwia produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego. W tym wypadku kluczowe jest wykorzystanie energii fotonów, które wprawiając w ruch elektrony na powierzchni paneli słonecznych wytwarzają energię elektryczną.

  • Energia wodna – trzecim rodzajem energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych jest energia wodna. W tym wypadku wykorzystywana jest energia spadającej wody, która wprawia całą instalację wodną w ruch. W ten sposób może powstać energia elektryczna, która zasila się wybrany region w prąd elektryczny z odnawialnego źródła.

  • Energia geotermalna – jest to jedno z najmniej popularnych źródeł energii odnawialnej. Powodem tego jest fakt, iż w Polsce nie występują naturalnie miejsca, gdzie aktywne są np. gejzery. To właśnie przy wykorzystaniu źródeł geotermalnych jak gejzery można wyprodukować energię cieplną. Jednak z przyczyn ukształtowania terenu oraz geologii nie ma możliwości na duży procentowy udział produkcji tego rodzaju energii cieplnej ze źródeł geotermalnych (obecnie wynosi on mniej niż 1,5% ogólnego udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych)

  • Energia z biomasy – inaczej mówiąc są to biopaliwa ciekłe jak i stałe. Stanowią one największy procentowy udział w ogólnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych i mają bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki nim możliwa jest produkcja energii cieplnej.

Dlaczego energia ze źródeł odnawialnych jest istotna?

W Polsce jeszcze nie tak dawno temu największy (jeśli nie jedyny) udział w produkcji energii cieplnej lub elektrycznej miały paliwa kopalne jak węgiel kamienny, brunatny lub gaz ziemny. Jednak z powodu postępujących zmian w energetyce, sposobach produkcji energii ale i globalnych zmian klimatycznych ten trend został odwrócony. Odnawialnej źródła energii posiadają szereg pozytywnych cech, które stawiają je ponad źródłami konwencjonalnymi. Zaliczają się do nich m.in:

  • pozytywny wpływ na środowisko i brak emisji gazów cieplarnianych;

  • walor ekonomiczny – możliwość produkcji energii z praktycznie darmowego źródła, którego jest pod dostatkiem;

  • możliwość całkowitej zmiany procesu produkcji energii (zmiany technologiczne) na bardzo długi okres czasu, która w dłuższe perspektywie wyprze paliwa kopalne;

  • brak wpływu na postępowanie zmian klimatycznych na świecie.

Dzięki temu to właśnie odnawialne źródła energii w coraz większym stopniu definiują nowoczesne pojmowanie energetyki, produkcji energii oraz ekologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *