Własne M – marzenie czy rzeczywistość?

Nie odziedziczyłeś mieszkania po dziadkach i nie dysponujesz wystarczającymi środkami na zakup własnego? W dalszym ciągu możesz stać się właścicielem mieszkania! Wprawdzie środki w ramach MDM na rok 2016 zostały już wyczerpane, jednak program działa dalej. Można już korzystać z puli ponad 600 mln złotych, które zostały przeznaczone na lata 2017-2018. Wystarczy zapisać się do programu oraz uwzględnić w umowie ze zbywcą lokalu mieszkalnego, który kupujemy, że finalizacja transakcji nastąpi w styczniu 2017 rok

 

Czym jest MDM

MDM, czyli „Mieszkanie dla Młodych” jest to program rządowy, działający od 1 stycznia 2014 roku, powstały z myślą o osobach młodych, czyli takich, które chcą kupić swój pierwszy lokal mieszkalny, a nie przekroczyły 35 roku życia (dla małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszego z małżonków. Beneficjent kończący 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku). Nowelizacja ustawy pozwala na zakup mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym (pojęcie mieszkania obejmuje zarówno lokal mieszkalny, o maksymalnym dopuszczalnym limicie powierzchni użytkowej 75 m2, jak i dom jednorodzinny – tutaj maksymalna powierzchnia to 100 m2). Limit powierzchni użytkowej zwiększa się do odpowiednio 80 m2 i 110 m2 dla rodzin wielodzietnych, czyli takich, które wychowują troje lub więcej pociech. Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia jest rejestracja na stronie www.mieszkaniedlamlodych.com oraz podpisanie umowy kredytowej w jednym z banków, które posiadają umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Warunki udziału

Ażeby móc wziąć udział w programie MDM, nie można posiadać żadnego innego mieszkania ani też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Warunek ten nie dotyczy osób wychowujących przynajmniej trójkę dzieci. W przypadku, kiedy beneficjent jest współwłaścicielem budynku, w przypadku zniesienia tej współwłasności nie może on stać się właścicielem udziału obejmującego chociaż jednego lokalu mieszkalnego. Dopuszczalne jest natomiast wynajmowanie lokalu bądź też posiadanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania. W takim przypadku w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania należy rozwiązać umowę najmu, lub zrzec się prawa lokatorskiego oraz opróżnić lokal. Również i tutaj warunek ten nie dotyczy rodzin wielodzietnych. Dofinansowanie przysługuje tylko, jeśli beneficjent zaciągnie kredyt mieszkaniowy na okres minimum 15 lat, w walucie polskiej, na mieszkanie lub dom, który znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zaś jego wkład własny nie przekracza 50% wartości nabywanej nieruchomości. Warto mieć świadomość, że pełne prawo do dysponowania kupowaną nieruchomością uzyskuje się dopiero po upływie pełnych 5 lat od zawarcia umowy. Dlatego, jeśli w trakcie tego okresu wynajmiemy lub użyczymy lokal, zmienimy sposób użytkowania go w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, zbędziemy prawo własności lub współwłasności bądź też uzyskamy prawo do innego lokalu mieszkalnego (nie dotyczy nieruchomości uzyskanej w wyniku spadku lub zawarcia związku małżeńskiego), kwotę dopłaty będziemy musieli zwrócić, w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do końca rzeczonych 5 lat.

Wysokość dofinansowania

Rodziny wielodzietne będą mogły liczyć na aż 30%, te z dwojgiem dzieci – na 20%, małżeństwa wychowujące jedno dziecko – na 15%, zaś osoby bezdzietne na 10% kwoty będącej iloczynem powierzchni użytkowej (limit to 50 m². W przypadku mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m². Dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci limit ten wynosi 65 m2) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań:

1. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku tych miast

2. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku tych gmin,

3. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie wkładu własnego umożliwia nie tylko zakup mieszkania czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dzięki niemu można także wnieść wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej i uzyskać w ten sposób prawo własności mieszkania, na podstawie umowy o budowę lokalu. Środki uzyskane dzięki MDM nie mogą być natomiast przeznaczone na zakup miejsca postojowego lub garażu, remont czy też wykończenie mieszkania. W tym celu należy zaciągnąć odrębny kredyt, poza programem.

 

Mieszkanie dla Młodych MDM
Sprawdź najlepszą dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych MDM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *