Jak złożyć pozew o rozwód?

Rozwód to jedno z tych wydarzeń, których wolelibyśmy uniknąć w życiu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czas o podjęcia decyzji o rozwodzie, aż do momentu ostatecznego rozwiązania małżeństwa, nie jest łatwy i często trwa niekrótko.

Jednak decyzja o rozwodzie często jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Jak złożyć pozew o rozwód? Mamy dla Was kilka pomocnych wskazówek.

W jakim sądzie składa się pozew o rozwód?

Podstawowa  kwestia to wybór odpowiedniego sądu. Sprawami rozwodowymi zajmują się sądy okręgowe. Pozew składa się w sądzie okręgowym, w okręgu którego małżonkowie zamieszkiwali. W sytuacji natomiast, gdy małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania, pozew o rozwód wnosi się do właściwego sądu okręgowego dla miejsca, w którym mieszka pozwany.

Co powinno znaleźć się w pozwie?

W pozwie określamy sąd, który wcześniej ustalimy. Kolejna rzecz to określenie stron pozwu. Oznacza to nic innego jak podanie danych obu małżonków.

 • Imiona
 • Nazwiska
 • Zawody, jakie wykonują
 • Aktualne miejsce zamieszkania 

W kolejnym kroku należy określić żądania powoda. To tutaj należy napisać z czyjej winy ma zostać orzeczony rozwód bądź bez orzekania o winie. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w którym powód chce przeprowadzenie rozwodu z orzekaniem o winie, można powołać także świadków, które potwierdzą wnoszone przez tę osobę żądania. W tym celu powinno pojawić się takie żądanie o przesłuchanie świadków wraz z określeniem ich imion, nazwisk oraz aktualnego adresu. 

Ostatnim punktem pozwu jest jego uzasadnienie. Wyjaśnia się dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Dodatkowo uzupełnienie stanowią zeznania świadków. Należy także opisać sytuację majątkową małżonków. Jeśli chcemy domagać się alimentów na małoletnie dzieci, należy napisać o ich potrzebach. W przypadku, gdy małżonkowie mają dzieci, ważnym elementem jest informacja o ich liczbie, wieku i płci.

Oprócz pozwu, dodaje się także załączniki w postaci:

 • aktu małżeństwa,
 • aktów urodzenia wspólnych dzieci małżonków,
 • zaświadczenia o zarobkach małżonków.
 • odpisu pozwu.

W jaki sposób złożyć pozew?

Pozew można złożyć osobiście w sądzie okręgowym lub przesłać go pocztą. Sąd oraz pozwany powinni otrzymać po jednym egzemplarzu. Dlatego pamiętaj, aby złożyć odpowiednią liczbę kopii, a do każdej kopii dołączyć załączniki.

Do kosztów, na jakie należy się przygotować, należą:

 • opłaty sądowe i wydatki
 • koszty pełnomocnika, o ile się na niego zdecydujemy
 • koszty strony (np. dojazd)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *