Jakie są rodzaje związków?

Ludzie niemalże od zawsze tworzą różnego rodzaju relacje. Mogą one mieć charakter prywatny, czy biznesowe. W szczególności złożoną formę relacje przyjmują w życiu prywatnym, kiedy to relacja staje się się takim, czy innym rodzajem związku. Czym właściwie jest związek? Czy można przyjąć jedną, odgórną definicję relacji jako związku? Tym bardziej, we współczesnych czasach, nawet jeśli mówimy o związku, na myśli mamy tak naprawdę jego różne postaci. Nawet w związkach heteroseksualnych te mogą mieć różne formy. Czy zastanawiasz się, jakie są rodzaj związków?

Rodzaje związków – jakie są?

Jako związek można rozumieć relację dwojga lub więcej osób, w której to istotnym aspektem jest bliskość emocjonalna i fizyczna lub tylko emocjonalna, czy fizyczna. Dlatego, obok związków formalnych, można mówić także o nieformalnych, w tym związkach partnerskich. Jakie są obecnie rodzaj związków?

Związek małżeński

Na przestrzeni lat, był i w zasadzie dalej jest jeden z najbardziej popularnych rodzajów związków. Związek małżeński w Polsce w dalszym ciągu dotyczy par heteroseksualnych. Sam związek może mieć charakter cywilny, jak też sakramentalny. Oznacza to, że w formalny związek małżeński można wejść tylko na drodze prawnej, w trakcie ślubu w urzędzie cywilnym, jak również na drodze prawno-religijnej, chociażby poprzez sakrament małżeństwa, który udziela się w kościele katolickim.

Związki partnerskie

O związkach partnerskich sporo mówi się w ostatnim czasie w kontekście związków homoseksualnych, czyli osób tej samej płci. Związek partnerski opiera się przede wszystkim na ideach, nie formie prawnej. Dlatego związek partnerski to takie „chodzenie ze sobą”, gdzie dwoje osób po prostu pozostaje w nieformalnej relacji, w której obie strony pragną pielęgnować swoją znajomość, rozwijać szacunek, miłość, czy przyjaźń. Sam temat związków partnerskich jest o tyle mocno poruszany w kwestii par homoseksualnych, iż na chwilę obecną nie mają one możliwości formalizacji swojego związku. W wielu przypadkach jest to kwestia o tyle istotna, iż partnerzy w związkach formalnych mają więcej przywilejów prawnych, chociażby jak możliwość uzyskania informacji na temat stan zdrowia partnera, który znajduje się w szpitalu, czy możliwość wspólnego rozliczenia zeznania podatkowego.

Związek homoseksualny

Zarówno w przypadku związków partnerskich, jak również związków konkubinacie spotyka się także związki homoseksualne. Są to związki pomiędzy dwojgiem osób tej samej płci.

Związek w konkubinacie

Tak w zasadzie związek w konkubinacie to rodzaj związku partnerskiego, czyli jest to nieformalna relacja. Konkubinat najczęściej ma charakter związku małżeńskiego z tym wyjątkiem, iż nie jest on potwierdzony formalnie. Oznacza to, iż osoby, które żyją w konkubinacie najczęściej wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, w niektórych przypadkach pary heteroseksualne posiadają także dziecko.

Związek monogamiczny

W przypadku polskiego prawa cywilnego, jak też prawa sakralnego, mówimy o związkach monogamicznych. Oznacza to, że związek tworzy wyłącznie dwoje osób. Często związki monogamiczne występują także w związkach partnerskich, ponieważ bazują na romantycznej relacji dwojga osób.

Związki poligamiczne

Jeśli chodzi o rodzaje związków nieformalnych, z pewnością do jednego z nich należą związki poligamiczne. To rodzaj relacji w którą wchodzi przynajmniej troje partnerów. Można powiedzieć, iż jest to rodzaj związku otwartego, jednak nie do końca. Przede wszystkim osoby w związku poligamicznych wchodzą w relacje emocjonalno-fizyczną między osobami, które są w tym związku.

Związek z wieloma partnerami/partnerkami

W pewnym stopniu jest to rodzaj otwartego związku. Najczęściej jednak sprowadza się do tego, że tylko jedna osoba w związku utrzymuje relacje w płaszczyźnie emocjonalnej, jak też fizycznej z kilkoma partnerami/partnerkami.

Związek otwarty, wolny związek

Można powiedzieć, że otwarty związek, czy wolny związek to rodzaj związku poligamicznego. Jest to jednak relacja tzw. nie na wyłączność. Innymi słowy w tego rodzaju związek wchodzi najczęściej dwoje osób. Jest to jednak rodzaj związku, w którym partnerzy obustronnie zgadzają się na dalsze utrzymywanie innych relacji, najczęściej o podłożu fizycznym.

Jakie są rodzaj związków?

Tak naprawdę, jeśli chodzi o rodzaje związków między kobietą a mężczyzną można mówić przede wszystkim o związkach oficjalnych, jak również nieoficjalnych. Podobnie można mówić chociażby o związkach stałych, z którymi najczęściej kojarzą się oficjalne związki, jak małżeństwo, jednak związek stały to określenie, które może mieć także nieformalny charakter i często może bazować na nastawieniu osób do swojej relacji, czy związku. I to jest właśnie kluczowy element każdego związku – podejście stron do danej relacji. Jednak, aby dany związek, niezależnie od tego, czy tzw. związek na wyłączność, czyli taki, w którym dwoje partnerów utrzymuje kontakty romantyczne, emocjonalne i fizyczne tylko z partnerem, jak również w otwartych związkach, najważniejsza jest szczerość względem samego siebie, jak również drugiej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *